ВАМА СЕ ОБРАЋАМ, ДРАГИ ПОСЕТИОЦИ, ЧИТАОЦИ, ШИРОМ СРБИЈЕ, ЕВРОПЕ И СВЕТА

ВАМА СЕ ОБРАЋАМ, ДРАГИ ПОСЕТИОЦИ, ЧИТАОЦИ, ШИРОМ СРБИЈЕ, ЕВРОПЕ И СВЕТА
(ВАМА СЕ ОБРАЋАМ, ДРАГИ ПОСЕТИОЦИ, ЧИТАОЦИ, ШИРОМ СРБИЈЕ, ЕВРОПЕ И СВЕТА!) - ЗАШТИЋЕНИ САЈТОВИ/БЛОГОВИ, И ОНИ ЈАВНИ. - "Ови блогови су отворени само за позване читаоце. Изгледа да нисте добили позивницу за читање ових блогова? ...." Да ли сте добили овакву поруку последњих месеци 2017. године - када сте хтели да посетите и читате неки од блогова/сајтова Портала Великих претеча (Сазвежђа З)? Да ли сте се обратили аутору и власнику «Сазвежђа З» и захтевали позивницу? Неки су се обавестили – мали број, и схватили, практично, шта та порука значи. То значи – баш то, што пише. Јавни сајтови, свима доступни годинама, месецима – пре тога, постали су заштићени, приватни. Да би неко могао да посећује те – колико до јуче слободне интернет локације, данас, треба да буде позван од Портала «Сазвежђе З», или да постане претплатник. - Дугог начина нема. .... Тренутно, Портал је допустио, посете, на преко двадесетак јавних локација, и могу их посетити и читати – сви. То ће (по)трајати, најкасније, до краја октобра 2018. године ...После тога?Обавестићемо вас...

Посећеност у реалном времену

ПОСЕЋЕНОСТ : Укупно приказа странице

Translate

ЧИТАОЦИ ПОРТАЛА Сазвежђе З

ЧИТАОЦИ ПОРТАЛА Сазвежђе З
ЧИТАВ СВЕТ

ПОЗИВ - ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА ЧАСОПИС „ЗАВЕТИНЕ+“ ВАЖИ ЈОШ УВЕК

ЛеЗ 0015910 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТУ НА ЧАСОПИС „ЗАВЕТИНЕ+“ ВАЖИ ЈОШ УВЕК, АКО СТЕ СЕ ТЕК САДА ПРОБУДИЛИ!
Рачуница је неумољива и показује, да би 200 скупљених претплатника (годишња претплата у висини од 2000, 00 дин) могло да помогне штампање десет бројева часописа „Заветина+“. Сигурно је да би се од тих 10.000 примерака ч. „Заветина+“ продало барем пола тиража и тако обезбедио новац за издавање часописа у следећој години, као и ислата макар симболичних хонорара сарадницима. Две хиљаде динара – колико износи годишња претплата – нису неки велики новац, али у исто време тако уложен могао би да омогући велику, много већу ствар – да унесе промају, али стварну промају, у наш књижевни живот, где часописи, постојећи, најчешће разговараају сами са собом, или штрче као бастиони извесних књижевних секти, које су се добро ушанчиле. Али – да ли ја о свему томе теби треба да причам и пишем ово писмо, теби који знаш јер си све кужно стање наших часописа жестоко критиковао? Јер знаш сву нашу књижевну муку и тугу, глупост, себичност и неорганизованост?

уторак, 26. мај 2015.

Književna Rijeka Broj 1-2, godište XX. PROLJEĆE-LJETO 2015.

Gl. urednik  Igor Žic
igor@ppmhp.hr
Rijeka, Korzo 28/ II
ISSN:1331-0607

Sadržaj

Riječ urednika: Riječko kazalište, Oliver Frljić i neke nijanse
fašizma.....................................................................................................4
O B L J E T N I C E
Igor Žic: Povodom smrti Milana Osmaka........................................................7
Ljubica Kolarić-Dumić: Živko Bertić – zaboravljeni hrvatski
književnik iz Srijema..............................................................................11
E S E J
Nikola Crnković: Neke novine u staroj priči o iskonu glagoljice.................16
Boško Barac: Antun Barac, poezija i glazba u ozračju Hrvatskog
primorja...................................................................................................28
Igor Žic: Antun Barac i roman Isušena kaljuža Janka Polića Kamova..........40
Grgo Gamulin: Ivan Meštrović......................................................................51
Augustin Serdar: 35 eseja.............................................................................61
Igor Žic: Dragan Velikić, veliki srpski pisac iz Pule....................................107
P R O Z A
Grgo Gamulin: Pisma iz zatvora u Petrinjskoj (1941.)................................115
Davor Velnić: Tri priče...............................................................................121
Đoni Božić: Čitanje uz Niku.........................................................................134
Ljubica Kolarić-dumić: Na drugoj strani....................................................145
Anela Borčić: Mrav.....................................................................................151
Ana Horvat: Lovor-višnja...........................................................................154
Ksenija Kušec: Sobe.....................................................................................162
Dragan Velikić: Islednik.............................................................................174
P O E Z I J A
Gaetano Longo: Poezija..............................................................................185
Dragutin Kolak: Mistika cvieća (1943.)....................................................200
Radovan Tadej: Zapis jednog fantasta.........................................................207
Sanjin Čiković: Ljubavi moja.......................................................................221
Igor Petrić: Zigota postojanja......................................................................228
Vlatko Majić: Pet pjesama..........................................................................238
Ljubica Kolarić-Dumić: Zornice.................................................................240
D O M A Ć A B E S E D A
Nikola Kraljić: Deset i više pjesama..........................................................242
Damir Sirnik: Sriće i žalosti.........................................................................245
Ivanka Glogović Klarić: Pjesme...............................................................261
Rajka Jurdanaepić: Pjesme......................................................................265
S U D B I N A K N J I G E
Željka Lovrenčić: Tomislav Marijan Bilosnić: Na proputovanju
Mediteranom.........................................................................................270
Željka Lovrenčić: Tomislav Marijan Bilosnić: Pjesnik u božanskome
vrtu........................................................................................................274
Željka Lovrenčić: Ernest Fišer: Macbeth na fajruntu.................................277
Danijela Bačić-Karković: Jesu li Uan, Htu, Vur i Z jedan te isti?............279
Mladen Dorkin: Ante Gregov Jurin: Čovjek koji je razgovarao s
krijesnicama..........................................................................................284
Jadran Zalokar: Vinko Mičetić: Bogumili su vječni..................................290
Fabijan Lovrić: Mario Bilić: Knjiga za jednog čitača.................................293
Fabijan Lovrić: Mujë Buçpapaj: Nevidljiva pobjeda...................................297


        =  Preporučeni prilog iz ovog dvobroja:

          Jadran Zalokar
Vinko Mičetić: Bogumili su vječni
Zemaljski mentalni um opčinjen je razno vrsnom multikompleksnošću
procesualnosti, globalizacije mondijalizacije, koju i sam stvara. Ponekadse mucajući govori o tzv. “planetarnoj civilizaciji” ili slično – ali to je tekconstruct mentalizacije koji ne dopire do onog krucijalnog. Ono je lethičko tomumu. Ovodobnost se zbiva u dimenziji i procesualnosti planetarizacije kao polilogizacije.Samo uvidom nad-mentalnog uma (Nad-uma), dopiremo do razumijevanjai telosa – onog duhovnog koje matonoizira planet Zemlju. Mentalni umkonstituira i sam je nošen labirintarnošću onog globalizacijskog koje, in ultimalinea, vodi u barbaritaciju života i intenzivira sotonizaciju/demonizaciju zemaljskogbivstvovanja. Nad-umom proničemo u dimenziju duhovnosti u kojoj živimekumenizmom participiraju sve duhovne i religiozne tradicije čovječanstva. Instatu nascendi, i svi njihovi svjetonazori i vrednote na frontu su planetarnog, patako i duhovnost bogumilstva/krstjanstva koju autor vrlo plodonosno artikulirarazmatrajući tu problematiku u studiji/tractatusu. Ex origine, potrebno je ukazatina prapodrujetlo bogumilstva u njedrima zaratustrizma (Zaratustra) – koji je biomodus avestinskog corpusa sacraluma (avesta – kao grana r.g. – vedske pradrevneduhovnosti – Bharatavaša), kasnije evolucijom kroz maniheizam urastaou duhovno središte jahvističko-kršćanske tradicije unoseći kozmički dualizami dihotomiju Dobra i Zla. U modusima patarenstva, katarstva etc. razni regionalninaslovi, nasljeđuju se i istinske vrednote apostolske kršćanske tradicije umanihejstvo. To je bio vrlo značajan moment prvotne polilogizacije i susretaIstoka i Zapada. Na žalost, uslijed neprijateljskog stava Katoličke/Pravoslavnedogme, taj božanski plan je ugašen okrutnošću Kneza ovog svijeta. Autor vrlostudiozno prikazuje kontekst i slijed tog onodobnog efekta sotonizacije Zemlje.Bogumilstvo/krstjanstvo je bilo žrtva prinesena kroz zemaljsku patnju ifizičko iščeznuće, ali kako autor ispravno ističe – ono duhovno, božansko, metanoičnonije uništeno već uprisutnjuje Nebo Ljubavi i u ovim vremenima Tame.Globalizacija je ovodobna gigautomundijalizacija i polemas sila Svjetla isila Tame. Mentalni um emanira, transcendira i ekspanzivira čistote i nečistoteširom globalizirane Zemlje. Takav postaje i život u vrijeme globalizacije.Filozofski, teološki i znanstveni um kruna su mentalnosti. Duhovna planetarnadimenzija polilogizacije jest ono što nadilazi dimenzije vrhunske mentalizacije.Teološko/filozofskom umu pripada nekoliko fundamentalnih proton pseudos.Prva jest intencija da umom (“razumom”) dopre u apeiron božanske dimenzije bivstvovanja. Tvorbom mentalnih constructa teologizirajući um spekulira sovom diviničkom/transcendentnom i stvara na tome crkvene dogme. Teološkium zanemaruje najdublji uvid mysticae: Deus (et) homo absonditus. “Prodrijeti”u Božji Um mentalnim moćima primaran je modus bogohuljenja. S tim jenaravno povezano prenaglašavanje dometa “razuma” i mentalne inteligencijekoja često ekvilibrira s nebeskim darom i zemaljskim fenomenom vjere.Drugo – razulareni teološki um samo formalno priznaje kozmičku božanskuapsolutnost Ljubavi. On ju “misli”. Samo umišlja, ali ne može živjetitaj Božji dar zemaljskom biću čovjeku. Ono što je nad-mentalno želi se učinitipodložno mentalnosti. Teološki modus religioznosti put je u desakralizacijuparousie, božanskog života na Zemlji.Treće – desupstancijalizira se Dobro i Zlo, mentalizirajući Kozmičke sileSvjetla i Tame, suo modo – dolazi do “zamjene” onog božanskog s onim demonskim.Umjesto Neba Ljubavi i Dobrog Oca (Abba), izabire se i štuje Zloduha(Jahve), vladara ovog materijalnog svijeta. A najgrotekstnije je kada taj Nečistium govori o “pravovjerju” i “krivovjerju”!Autor tu problematiku temeljito razmatra u duhovnom otajstvu i svjetovnojpovijesnosti bogumilstva/krstjanstva. U historiografskom prikatu Crkvebosanske pravilno ističe dualističnost nauka i pruža kritiku “monoteizma” kaoprikrivenog sotonizma. Ono što dolazi iz duhovbih tradicija Istokja oživotvorilose kroz neomaniheizam i duh izvornog istinskog kršćanstva. To je bio predadventpoliloške ovodobnosti. Teološki um to anatemizira i vidi “herezom”ne vidjevši, ne razumijevajući istinsku moć divinizacije zemaljskog, ljudskogbivstvovanja – služi se criterionom Zloduha, Kneza ovog svijeta.Nebo Ljubavi zatvoreno je za teološki um. Božji Zakon Ljubavi dostupanje samo duhovnim putem svetosti i mistike – ali i svakom čovjeku koji ne “teologizira”(“filozofira” o Bogu) već živi svoju božansku suštinu i u srcu nosi(“posjećuje”) hram Božji. Tako su živjeli i naši krstjani. Pojava bogumilstva jepradrevno ukorijenjena u onom najboljem Istoka i Zapada, ali i samobitna. Uzavestinski sakralnu tu je i domonantna apostolska tradicija i nasljedovanje vjereprvih kršćana. I kako izvrsno ističe autor, kroz takvu duhovnu praxu religiozneexistentiae to je permanentno nosilo oživljavanje i življenje elemenata bogocivilizacijekroz teogamizam, kroz duhovnost čistog srca. Teološki um koristećise “inkvizitorskim ratiom” nije mogao razumjeti i dopustiti primogenetiku DuhaSvetoga koju su slijedili istinski kršćani i ozbiljavali mogućnosti bogočovjeka.Umujući o Bogu kroz devijantni razum čovjek ne dolazi do Boga – ali možedoći do Antikrista!Bogumili su svjedočili Isusov Put. Samo bezuvjetnom Ljubavlju premaDobru (i odbijanju Zla!) – Dobrom Ocu i djevičanstvu Čistog uma, nadilazi sementalna dimenzija života u kojoj su nečistote i demonizmi neprestano prisutni,i ozbiljuje se božanski život na Zemlji. Autor na najbolji način ukazuje nanekoliko primjera kršćanske mistike (i na svetog Franju Asiškog) – samo s onustranu, a ne naprosto pro et contra, teologirajuće spekulacije i suo modo teološkihconstructa, ozbiljuje se čista vjera u Boga koja umjesto “KonceptualnogKrista” živi Živog Krista! Teološki um stvara dogme i pretapa se u ritualizacijuvjerske praxe kojom se formalizira (alijenizira) životnost kršćanske vjere. Racionaliziranjepostaje ritualiziranje a ono prelazi u idolopoklonstvo i infantilizam“pučke religioznosti”. To ide na mlin vladaru ovog svijeta.Bogumili su ono božansko ozbiljavali u svakodnevnom životu, ne u ritualizmui teološkom magizmu. Nisu bili zavedeni dušmanskim blještavilomkoje nudi vladar ovog svijeta koji podržava zloguki mit o “istočnom grijehu”stvarajući “svijet” po pomiješanosti dobra i zla. Bogumili su bili prijatelji Dobraa neprijatelji Zla i bilo koga koji stoji iza toga.Samo s duhovnim djevičanskim umom i čistotom srca na oltaru VišegŽivota – ulazi se u Kraljevstvo Nebesko, noseći božansko srce u nutrini svogbića i vanjštini života. To je ono što se u dimenziji svetosti i mistike jezgri usrcu duhovnošću tradicijom. To je ono na što upućuje poliloška procesualnost.Autor vrlo argumentirano artikulira posebnost bogumilstva/krstjanstva ukontekstu ovodobne kršćanske tradicije. Uputno je čuti ga. Bogumil je bio (ijest!) bogoliki čovjek, ne adamitski “grešni” “homo sapiens” već Stari NoviČovjek, onaj koji metanoizira iz palosti i osuđenosti na podjarmljenost Zloduhukoji afirmira svoju moć i u velikoj mjeri u procesima globalizacije. MilosnimZakonom života u Dobrom Bogu kroz theogamizam hierogamiju Neba Ljubavii Čiste Zemlje – bogumil ozbiljuje istinsku mogućnost božanskog života naZemlji. Ovom knjigom Vinko Miletić uvodi nas na najbolji način u problematikuovodobne duhovnosti i religioznosti, dajući nam paradigmatski “primjer”bogumilstva – onoga što vječno živi i što razara teološki mit o odvojenostiaeternalnog i vremenitog.

....
    __________
       Z A N A K L A D N I K A  B o ž i d a r P e t r a č
N A K L A D A 200 primjeraka  C I J E N A  50,00 kn
TISAK I UVEZ Naklada&Tiskara Ready2Print, Rijeka
Tiskanje je dovršeno mjeseca svibnja 2015. godine
Printed in Croatia Spring-summer 2015
Adresa online izdanja

Meta Kušar in Stanislava Repar: DVE PESNICI – DVE TAKTIRKI

• JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI • OBMOČNA IZPOSTAVA MARIBOR •
• ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV MARIBOR • KD MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA • 

Vabimo vas na literarni večer 

Meta Kušar in Stanislava Repar:
DVE PESNICI – DVE TAKTIRKI

v torek, 26. maja  2015, ob 18. uri v Literarni hiši Maribor, Vojašniška ulica 12 v Mariboru

Pričakujmo medsebojno predstavitev.

Pridite!

-------------------------------------------------

Stanislava (Chrobáková) Repar (* 1960 Bratislava, Slovaška), slovaška in slovenska pisateljica in pesnica, kritičarka, literarovedka, publicistka, prevajalka, urednica, založnica. 
Končala je študij filozofije in estetike na Filozofski fakulteti Univerze Komenskega v Bratislavi. Doktorat je opravil leta 1995 pri Inštitutu slovaške literature Slovaške akademije znanosti. Na kratko je delal tudi v obnovljenem tedniku Kulturno življenje. Delala je kot strokovna sodelavka na Filozofski fakulteti Univerze Komenskega na katedri za estetiko, teorijo kulture, znanosti in umetnosti, potem na Slovaški akademiji znanosti kot znanstvena raziskovalka, bila je odgovorna urednica literarne revije Romboid, bila njegova zunanja urednica. Od leta 2001 živi v Ljubljani, kjer dela za revijo Apokalipsa - vodi zbirko Fraktal, ureja posebne številke z gender problematiko, organizira mednarodne literarne festivale in filozofske simpozije in se ukvarja z znanstvenim raziskovanjem (semiotika kulture, literarna hermenevtika, feministična teorija, slovakistika, slovenistika in literarna komparativistika). Skupaj z možem Primožem Reparjem je ustanovila mednarodni projekt Revija v reviji in ga koordinira. Zaposlena je bila tudi na Mirovnem institutu v Ljubljani (2007-2008), predavala je na Univerzi v Novi Gorici (2010-2011), delala je na veleposlaništvu Slovaške republike v Ljubljani (2013-2014), danes pa je samozaposlena v kulturi. Izdala je osem pesniških zbirk, štiri knjige proze in štiri literarnovedne in strokovne publikacije, štiri znanstvene monografije. Prevaja iz slovenščine v slovaščino in obratno, tudi iz češčine, angleščine in poljščine. Prejela je nagrado Aleksandra Matuška in Društva slovaških pisateljev za najboljšo knjigo leta 2002. 

Meta Kušar (*10. maj 1952, Ljubljana), pesnica, esejistka, publicistka. Diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Petnajst let je delala Plečnikovi knjigarni (Ljubljana) in prejela Schwentnerjevo nagrado za uvajanje kulturno-umetniških programov v trgovino s knjigami. Od leta 1994 je samostojna delavka v kulturi. Od leta 1980 dela radijske umetniške in kulturno-zgodovinske oddaje (RAI - Trst, slovenski program, Radio Slovenija, RTV Slovenija, Radio Študent) Je ustanoviteljica "Prestola poezije/The Throne of Poetry", glasbeno literarnega performansa (Plečnikov trg, Grad Fužine, Grad Podsreda, Slovenska filharmonija, Kongresna knjižnica v Washingtonu, Chicago, Ohio State University Columbus, Toronto, Guildhall London, Sinagoga Maribor).

Publikacije: 
MADEIRA, pesniška zbirka slo/angl 1993 
SPLIT EVERYTHING, pesniška zbirka, ang.1997 
SVILA IN LAN / SILK AND FLAX, pesniška zbirka, slo/angl1997 
NAŠ JURIJ SOUČEK, videokaseta,  1999 
LJUBLJANA, pesniška zbirka, 2004 
JASPIS, pesniška zbirka, 2008 
JASPIS, pesniška zbirka, slo/nem 2009 
LJUBLJANA, pesniška zbirka, (slo) 2019, srb 2012, polj. 2013
VRT, pesniška zbirka, 2014

Део Портала Сазвежђе З

Атлантида , Бело, Црно, Црвено , Млади Сузовци , Интервју , Велика Заветина , Одавде , Мајдан Бодлер , Донације , Родно место , Група ЗАВЕТИНЕ , Ab ovo , Фондза издавање књига и часописа , Симболи и сигнали , Огласи З , Београдски меридијан , БиблиотекаЗАВЕТНИК , Мирослав Лукић , Хомољски мотиви , Задужбина ЗАВЕТИНА , Царски рез , Круна , ЕдицијаЗАВЕТИНЕ , Копча , Музеј немогућег ратара , Чувањеуспомене на Михаила Петровића , Алтернатива , Ђавољакапија , Чудесни подрум вина врх Нерезина , Сазвежђе З(нулти степен) , Ћутање , Несебичан музеј , Литија , Домаће сукно европски штоф , Зелена магаза , КРУГОВИ , Превредновање , Дрво живота , Без премца , ЧетвртаСрбија , Алинеја , Прозори , Фонд ППЗ , Нова станица упустињи , Зона преливања , Алинеја , Срж , Безданауметност , Место Прелаза , Хоризонт , ЕдицијаЗАВЕТИНЕ , ГАВРАН (Архив у оснивању...) , МалаЗаветина , Тзв. KУЛТУРНИ ДОДАТАК , Облуци;троуглови.Лепенски вир , Мала Заветина , Белатукадруз , Едиција БРАНИЧЕВО , Писмо изкарантина , МЛАДОСТ БЕЗ СТАРОСТИ.... , Знакпрепознавања , PRO ET KONTRA , АКАДЕМИЈААЛХЕМИЈЕ , РЕНЕСАНСА , Потемкинова села , СазвежђеЗ , Магазин Сазвежђа З , Каталог осујећеног песника , Себични музеј , НЕОЛИТ , ЈЕДИНСТВЕНО САЗВЕЖЂЕ , Виртуелни МУЗЕЈ ЗАВЕТИНА , Канал ЗАВЕТИНЕ , Архив.БЕЛАТУКАДРУЗ , Алманах СУЗ , Буквар ЛепенскогВира , Библиотека ЗАВЕТИНЕ (1) , БиблиотекаЗАВЕТИНЕ (2) , Библиотека АБВГ... , Edition SECTIO CAESAREA. Едиција ЦАРСКИ РЕЗ , ЗАВЕТИНЕ Новосазвежђе , ИЗ ЗАОСТАВШТИНЕ , КОГИТО КЛУБ , Оркестар СУЗ , Посебна породична заветина , ТАЛОГ. Алманах за живу традицију, књижевност, превредновањеи алхемију , СКРИВАЊЕ БОСИОКА , Мадоне Одјека , ОДАНДЕ ДОВДЕ , Контакти , Северци , Мансарда

Виртуелни музеј

Виртуелни музеј
СУРБИТА

Виртуелни музеј "Сазвежђа З"

Библиотека ЗАВЕТИНЕ (1) Дељено са свима на светуНепрофитна електронска библиотека

Библиотека ЗАВЕТИНЕ (2) Дељено са свима на светуБиблиотека дигитализованих непрофитних издања

Библиотека Сава капија Дељено са свима на светуСвет српских уметница речи и слика

(У огледалу) Библиотека "Мадоне Одјека" Дељено са свима на светуНеговање култа песника и ренесансних духова

Академија Феникс Дељено са свима на светуОснивање "Академије Феникс

Архив у оснивању, 2 Дељено са свима на светуЧување архиве споменутог Алманаха за живу традицију, књижевност, превредновање и алхемију

Библиотека COGITO Дељено са свима на светуЧасопис за књижевност, уметност, културу, друштвена питања/site/usmeruvrtloga/

Библиотека АМБЛЕМ ТАЈНОГ ПИСМА СВЕТА Дељено са свима на свету"Вентил

Библиотека БЕЛА ТУКАДРУЗ Дељено са свима на светуСтваралаштво М.Л. Белатукадруза (М. Лукића, 1950 –

Библиотека ВЕЛИКИХ ПРЕТЕЧА Дељено са свима на светуОткривање скривене историје

Библиотека Дефтердарова капија Дељено са свима на светунови књижевно складиште "Сазвежђа З

Библиотека дневника, бележница, мемоара Дељено са свима на светуОданде.ДОВДЕ (1969 - 2009 - 2016

Библиотека ЗАТИМ, ПРЕМА СВЕТЛОСТИ Дељено са свима на светуНепрофитно издаваштво

Библиотека Зона преливања Дељено са свима на светуПесници света. Укрштање

Библиотека ПЕЛАЗГИОН (1) Дељено са свима на светуЕлектронска библиотека превода и препева дела са српског језика на светске и са светских језика на српски

Библиотека ПРЕТЕК 1 Дељено са свима на светуБиблиотека савремених српских писаца

Библиотека ПРЕТЕК 2 Дељено са свима на светуБиблиотека савремених српских писаца, 2

Библиотека ПРЕТЕК, 3 Дељено са свима на светуБиблиотека "Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ"

Библиотека СВЕДОЧАНСТВА Дељено са свима на светуНепознато о познатима. Рефлектори усред мрака заборава

Библиотека СЕНКА ЧИПКЕ Дељено са свима на светуМагазин за поезију

Библиотека: Из заоставштине Дељено са свима на светуРукописне заоставштине писаца из Србије и са Балкана

Бора Станковић још порезник, још у завади Дељено са свима на светуСудбине српских писаца/site/vrbeijove/

Виртуелни музеј СУРБИТА Дељено са свима на светуЗаштитни знак: концентрични кругови

Епитаф Дељено са свима на свету/site/trubaodjek/

Радионица РИЗДељено са свима на светуНа овом сајту се обједињује многострука делатност београдских "Заветина

МОБАРОВ Дељено са свима на светуЗАВЕТИНЕ:Ми

Музеј српских ренесансних духова (у оснивању) Дељено са свима на светуДухови Друге српсске ренесансе

Музеј Трговаца светлошћу Дељено са свима на светупопуларизација идеје о неопходности оснивања музеја појединих српских књижевника

Ново Друштво "СУЗ" Дељено са свима на светуАрхив "Друштва СУЗ"

Телеграми и писма Damianovitcha Дељено са свима на светуТелеграми Дамјановића из 1915. године

ДИБИДУС

ДИБИДУС
ДИБИДУС. Култ визионара. Ново друштво, група...КОЛО ЗАВЕТИНА (Група ПРИЈАТЕЉИ) У ову Групу се могу пријављивати, овде, прави и стварни, блиски и далеки, пријатељи "Заветина", без обзира на своју боју коже, верска и политичка, и естетска убеђења. За разлику од "Новог Друштва СУЗ", где су чланови примани, не само на основу једног свог талента, већ зато што су имали још неколико, чланови Групе ПРИЈАТЕЉИ ЗАВЕТИНА могу бити сви добри и заинтересовани људи широм планете. Да бисмо направили Регистар свих пријатеља, који ће остати тајна чланова и Заветина заувек, молимо, када се пријављујете, да напишете своја права имена, и надимак, ако га имате, и праву кућну адресу, као и електронску. Оно што можемо да обећамо пријатељима, то је: да ћемо им слати (без надоканде сваки нови број НовиБуСура), као и - најмање једном годишње - поклон "Заветина" - књиге и часописе... Исто тако, могли бисмо да оснујемо и једно Коло (круг визионара), које би временом заиграло своју концентричну игру широм планете. Нисмо далеко, чини ми се, и од једног Култа визионара?Можда бисмо могли, временом, да организујемо, у Србији, на Балкану, али и на другим тачкама Земљине кугле, сусрете Групе ПРИЈАТЕЉИ ЗАВЕТИНА, макар једном у три године, јер сусрети обогаћују и шире хоризонте? ... (М. Л.) Дибидус

Популарни постови