ВАМА СЕ ОБРАЋАМ, ДРАГИ ПОСЕТИОЦИ, ЧИТАОЦИ, ШИРОМ СРБИЈЕ, ЕВРОПЕ И СВЕТА

ВАМА СЕ ОБРАЋАМ, ДРАГИ ПОСЕТИОЦИ, ЧИТАОЦИ, ШИРОМ СРБИЈЕ, ЕВРОПЕ И СВЕТА
(ВАМА СЕ ОБРАЋАМ, ДРАГИ ПОСЕТИОЦИ, ЧИТАОЦИ, ШИРОМ СРБИЈЕ, ЕВРОПЕ И СВЕТА!) - ЗАШТИЋЕНИ САЈТОВИ/БЛОГОВИ, И ОНИ ЈАВНИ. - "Ови блогови су отворени само за позване читаоце. Изгледа да нисте добили позивницу за читање ових блогова? ...." Да ли сте добили овакву поруку последњих месеци 2017. године - када сте хтели да посетите и читате неки од блогова/сајтова Портала Великих претеча (Сазвежђа З)? Да ли сте се обратили аутору и власнику «Сазвежђа З» и захтевали позивницу? Неки су се обавестили – мали број, и схватили, практично, шта та порука значи. То значи – баш то, што пише. Јавни сајтови, свима доступни годинама, месецима – пре тога, постали су заштићени, приватни. Да би неко могао да посећује те – колико до јуче слободне интернет локације, данас, треба да буде позван од Портала «Сазвежђе З», или да постане претплатник. - Дугог начина нема. .... Тренутно, Портал је допустио, посете, на преко двадесетак јавних локација, и могу их посетити и читати – сви. То ће (по)трајати, најкасније, до краја октобра 2018. године ...После тога?Обавестићемо вас...

Посећеност у реалном времену

ПОСЕЋЕНОСТ : Укупно приказа странице

Translate

ЧИТАОЦИ ПОРТАЛА Сазвежђе З

ЧИТАОЦИ ПОРТАЛА Сазвежђе З
ЧИТАВ СВЕТ

ПОЗИВ - ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС „ЗАВЕТИНЕ+“ ВАЖИ ЈОШ УВЕК

ЛеЗ 0015910 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТУ НА ЧАСОПИС „ЗАВЕТИНЕ+“ ВАЖИ ЈОШ УВЕК, АКО СТЕ СЕ ТЕК САДА ПРОБУДИЛИ!
Рачуница је неумољива и показује, да би 200 скупљених претплатника (годишња претплата у висини од 2000, 00 дин) могло да помогне штампање десет бројева часописа „Заветина+“. Сигурно је да би се од тих 10.000 примерака ч. „Заветина+“ продало барем пола тиража и тако обезбедио новац за издавање часописа у следећој години, као и ислата макар симболичних хонорара сарадницима. Две хиљаде динара – колико износи годишња претплата – нису неки велики новац, али у исто време тако уложен могао би да омогући велику, много већу ствар – да унесе промају, али стварну промају, у наш књижевни живот, где часописи, постојећи, најчешће разговараају сами са собом, или штрче као бастиони извесних књижевних секти, које су се добро ушанчиле. Али – да ли ја о свему томе теби треба да причам и пишем ово писмо, теби који знаш јер си све кужно стање наших часописа жестоко критиковао? Јер знаш сву нашу књижевну муку и тугу, глупост, себичност и неорганизованост?

среда, 08. април 2020.

" Uklonili su sve tragove BRODSKIH ALKI sa planina 90-tih !" Semir Osman...

понедељак, 20. јануар 2020.

VLADIMIR KECMANOVIĆ, PISAC: Siguran sam da ni potpisnici "Apela 88" ne v...

ПОТПИШИТЕ АПЕЛ! Зауставите 5Г на ЗЕМЉИ И У СВЕМИРУ
УН-у, СЗО-у, EУ-у, Вeћу Eврoпe и влaдaмa свих држaвa,Ми, дoлe пoтписaни нaучници, лeкари, oргaнизaцијe зa зaштиту живoтнe срeдинe и других лица из зeмaљa (...), хитнo пoзивaмo нa зaустaвљaњe имплeмeнтaцијeбeжичнe тeхнoлoгијe 5G (пeтe гeнeрaцијe), укључујући 5G из свeмирских сaтeлитa. 5G ћe мaсoвнo пoвeћaти излoжeнoст рaдиo фрeквeнтном зрaчeњу (РФ), пoврх зрaчeњa кoјe eмитују вeћ инстaлирaнe 2G, 3G и 4G тeлeкoмуникaциoнe мрeжe. РФ зрaчeњe јe дoкaзaнo штeтнo зa људe и живoтну срeдину. Увoђeњe система 5G прeдстaвљa eкспeримeнт нaд чoвeчaнством и живoтном срeдином кoји сe, прeмa мeђунaрoднoм прaву, дeфинишe кao злoчин.СaжeтaкТeлeкoмуникaциoнa прeдузeћa ширoм свeтa, уз пoдршку влaдa, спрeмна су да у нaрeднe двe гoдинe имплeмeнтирaју бeжичну мрeжу пeтe гeнeрaцијe (5G). Тo сe прeдстaвљa кao испoрукa, нa глoбaлнoм нивoу прeпoзнaтe, друштвeнe прoмeнe, бeз прeсeдaнa. Имaћeмo "пaмeтнe" дoмoвe, "пaмeтнa" прeдузeћa-фирмe, "пaмeтнe" aутoпутeвe, "пaмeтнe" грaдoвe и aутoбусe. Дoслoвнo свe штo пoсeдујeмo и купујeмo, oд фрижидeрa и вeш(судo)-мaшинa дo кутијa зa млeкo, чeтки зa кoсу и дeчијих пeлeнa, сaдржaвa ћe aнтeнe и микрoчипoвe и бићe бeжичнo пoвeзaнo нa Интeрнeт. Свaкa oсoбa нa Зeмљи имaћe трeнутни приступ супeр брзoј, лaтeнтнoј, бeжичнoј кoмуникaцији с билo кoјe тaчкe нa плaнeти, чaк и из прaшумa, сa срeдинe oкeaнa и Aнтaрктикa.Oнo штo сe ширe нe признaјe, јe дa ћe тo тaкoђe, нa глoбaлнoм нивoу, рeзултовати прoмeнaмa живoтнe срeдинe, бeз прeсeдaнa. Плaнирaну густину рaдиo фрeквeнцијских oдaшиљaчa-рeпeтитoрa нeмoгућe јe прeдвидeти. Уз милиoнe нoвих 5G бaзних стaницa нa Зeмљи тe 20.000 нoвих сaтeлитa у свeмиру, и 200 милијaрди прeнoсних oбјeкaтa, бићe, прeмa прoцeнaмa, дeo Интeрнeтских ствaри дo 2020. гoдинe, a трилионoбјeкaтa, нeкoликo гoдинa кaснијe. Кoмeрцијaлнe 5G мрeжe нa нижим фрeквeнцијaмa и спoријим брзинaмa, имплeмeнтирaнe су срeдинoм 2018. гoдинe у Кaтaру, Финскoј и Eстoнији (Qatar, Finland и Estonia). Пoчeтaк увoђeњa 5G нa изузeтнo висoким фрeквeнцијaмa (милимeтaрским тaлaсимa), плaнирa сe крaјeм 2018. гoдинe.Упркoс ширoкoм пoрицaњу, дoкaзи дa јe рaдиo фрeквeнцијскo зрaчeњe (РФ) штeтнo зa живoт вeћ су нeпoбитни. Aкумулирaни клинички дoкaзи oбoлeлих људи, eкспeримeнтaлни дoкaзи o oштeћeњу ДНA (ДНК) ћeлијe и oргaнских систeмa рaзних биљaкa и живoтињa, тe eпидeмиoлoшки дoкaзи дa су глaвнe бoлeсти мoдeрнe цивилизaцијe -рaк, срчaнe бoлeсти и дијaбeтeс у вeликoј мeри узрoкoвaнe и eлeктрoмaгнeтским oнeчишћeњeм-зaгaђeњeм, чинe дoкумeнтaциoну бaзу сa знaтнo вишe oд 10.000 стручнo прeглeдaних нaучних рaдoвa. >>>>> Читај даље, и сазнај, кликни

субота, 21. децембар 2019.

Путин је недавно рекао да је Лењин бомба стављена под хиљадугодишњу руску државу. А ко је ставио бомбу под хиљадугодишњу српску државу погодите сами / Матија Бећковић
...
У књизи „Кад се поново родим” искрсавају модерни типови људи који суштину живота виде у безглутенској исхрани, гину да схвате како правилно јести ланено семе, величају стајлинг са црним џемпером, а у окупацији траже лепу форму. Како је створена, према вашем мишљењу, овдашња мешавина глобализације, у чијој се позадини ипак назире „син пољског грофа, унук Фрање Јосифа, Черчилов брат...”?
То је резултат рада на себи са једним јединим циљем – како опстати. С мачком  у џаку, спремни да је продамо будзашто, ако коме за било шта треба – стихови су из књиге „Кад се поново родим”.
Духовито сте једном изјавили да је ваш отац био четник, а ако бисте добили Нобелову награду, прогласили би га Хитлером. На који начин објашњавате и претерану повику на Хандкеову Нобелову награду, као и олако прозивање за фашизам у нашем и европском контексту?
Хандкеу се десило оно што се могло десити мом оцу. Петер је постао Хитлер! У свету су фашисти они који то желе, поносе се тим именом и себе тако зову, а код нас су фашисти они које ми тако зовемо. Једном сам чуо од Коче Поповића да чита на француском језику неку књигу о сличностима фашизма и комунизма и да је запањен сличностима. Код нас та књига још није стигла. Путин је недавно рекао да је Лењин бомба стављена под хиљадугодишњу руску државу. А ко је ставио бомбу под хиљадугодишњу српску државу погодите сами. Не бих да сугеришем и злоупотребљавам ову прилику.
Да ли су награде у култури, па и култура сама, све више пресликана политика, и да ли је увек било тако?
Прошло је време кад се знало и  наметало ко је најбољи, најдаровитији, најлепши. Сад је питање шта ћемо са осталима. И како се они осећају док неког проглашавају за најбољег. То не сме да се зна. То данашњи човек не може да поднесе. Довољно је рећи да је неко изузетан па да толики скоче да докажу да није. Све је тако дизајнирано да свако има право да каже ко је за њега изузетан. Давно је то било кад су награде имале смисла. Сад је то превазиђен концепт. Чему награда ако награђени зна шта га чека после награде. Ничији успех се не римује са овим временом...
 извор: Политика, Ничији успех се не римује са овим временом, Аутор: Марина Вулићевић, петак, 20.12.2019. у 22:45

петак, 22. новембар 2019.

Александар Лукић У спомен на бандаше из Радујевца

Чуваркућа - фото ПОРТАЛ ЗАВЕТИНЕЈона, Јона, како да кажемо свету, а
да не растужимо његово весело лице:
проклет да је свет и светина без душе -
погана завист, поган осећај, псеће гованце.


Џаба у грудима кријемо голубије срце.
За буквиком светли млад месец -
тако се смрт смеши девицама у лице:
огуљене надуване гајде под пазухом.


Драга Јона, џаба тугујеш.
Пред зеленом пећином
трагајући за вољеним
уснићеш на сувом грању.
Ти се не плаши, никако, никако.


Карпатска умиљата вучица повешће те у сну
на најтужније место на овом ишчашеном свету -
до необележеног гроба драгана за којим чезнеш:
скривеним у шуми као млад црни вргањ у шушњу.


Нек цркне тај пуст крај. Бездушници до врага
нек иду: Јона, Јона, Јона! Срце неће препући само, ако је за утеху.
Снови нуде други живот који не одживесмо будни.
Јонице, Јона, расцветала трешњо с пролећа:
знај, чежња уме бити већа од хомољских шума.


Осмотри још једном како се смрт над буквиком,
смеши: надире бледа неухватљива месечина.
Али, ти се не плаши затегнуте жице. Чему?
Мисао о томе како је ружна. Како ће пући?
Страх буде и прође. Зато је љубав вечна.


Љубав је вечна. И кад помислиш да то није.
Јонице, Јона, бела грудво неугашеног креча
пусти живот, разуми живот. Љубав љубави намени.


Кум нека куди опијен и блед
почаст испраћуше бандаша са свадбе,
пред полазак кући из Радујевца.

(Аранђеловдан, новембар 2019.)


Песник Александар Лукић у сеоском дворишту у Мишљеновцу... јул 2019.


Део Портала Сазвежђе З

Атлантида , Бело, Црно, Црвено , Млади Сузовци , Интервју , Велика Заветина , Одавде , Мајдан Бодлер , Донације , Родно место , Група ЗАВЕТИНЕ , Ab ovo , Фондза издавање књига и часописа , Симболи и сигнали , Огласи З , Београдски меридијан , БиблиотекаЗАВЕТНИК , Мирослав Лукић , Хомољски мотиви , Задужбина ЗАВЕТИНА , Царски рез , Круна , ЕдицијаЗАВЕТИНЕ , Копча , Музеј немогућег ратара , Чувањеуспомене на Михаила Петровића , Алтернатива , Ђавољакапија , Чудесни подрум вина врх Нерезина , Сазвежђе З(нулти степен) , Ћутање , Несебичан музеј , Литија , Домаће сукно европски штоф , Зелена магаза , КРУГОВИ , Превредновање , Дрво живота , Без премца , ЧетвртаСрбија , Алинеја , Прозори , Фонд ППЗ , Нова станица упустињи , Зона преливања , Алинеја , Срж , Безданауметност , Место Прелаза , Хоризонт , ЕдицијаЗАВЕТИНЕ , ГАВРАН (Архив у оснивању...) , МалаЗаветина , Тзв. KУЛТУРНИ ДОДАТАК , Облуци;троуглови.Лепенски вир , Мала Заветина , Белатукадруз , Едиција БРАНИЧЕВО , Писмо изкарантина , МЛАДОСТ БЕЗ СТАРОСТИ.... , Знакпрепознавања , PRO ET KONTRA , АКАДЕМИЈААЛХЕМИЈЕ , РЕНЕСАНСА , Потемкинова села , СазвежђеЗ , Магазин Сазвежђа З , Каталог осујећеног песника , Себични музеј , НЕОЛИТ , ЈЕДИНСТВЕНО САЗВЕЖЂЕ , Виртуелни МУЗЕЈ ЗАВЕТИНА , Канал ЗАВЕТИНЕ , Архив.БЕЛАТУКАДРУЗ , Алманах СУЗ , Буквар ЛепенскогВира , Библиотека ЗАВЕТИНЕ (1) , БиблиотекаЗАВЕТИНЕ (2) , Библиотека АБВГ... , Edition SECTIO CAESAREA. Едиција ЦАРСКИ РЕЗ , ЗАВЕТИНЕ Новосазвежђе , ИЗ ЗАОСТАВШТИНЕ , КОГИТО КЛУБ , Оркестар СУЗ , Посебна породична заветина , ТАЛОГ. Алманах за живу традицију, књижевност, превредновањеи алхемију , СКРИВАЊЕ БОСИОКА , Мадоне Одјека , ОДАНДЕ ДОВДЕ , Контакти , Северци , Мансарда

Виртуелни музеј

Виртуелни музеј
СУРБИТА

ДИБИДУС

ДИБИДУС
ДИБИДУС. Култ визионара. Ново друштво, група...КОЛО ЗАВЕТИНА (Група ПРИЈАТЕЉИ) У ову Групу се могу пријављивати, овде, прави и стварни, блиски и далеки, пријатељи "Заветина", без обзира на своју боју коже, верска и политичка, и естетска убеђења. За разлику од "Новог Друштва СУЗ", где су чланови примани, не само на основу једног свог талента, већ зато што су имали још неколико, чланови Групе ПРИЈАТЕЉИ ЗАВЕТИНА могу бити сви добри и заинтересовани људи широм планете. Да бисмо направили Регистар свих пријатеља, који ће остати тајна чланова и Заветина заувек, молимо, када се пријављујете, да напишете своја права имена, и надимак, ако га имате, и праву кућну адресу, као и електронску. Оно што можемо да обећамо пријатељима, то је: да ћемо им слати (без надоканде сваки нови број НовиБуСура), као и - најмање једном годишње - поклон "Заветина" - књиге и часописе... Исто тако, могли бисмо да оснујемо и једно Коло (круг визионара), које би временом заиграло своју концентричну игру широм планете. Нисмо далеко, чини ми се, и од једног Култа визионара?Можда бисмо могли, временом, да организујемо, у Србији, на Балкану, али и на другим тачкама Земљине кугле, сусрете Групе ПРИЈАТЕЉИ ЗАВЕТИНА, макар једном у три године, јер сусрети обогаћују и шире хоризонте? ... (М. Л.) Дибидус

Популарни постови