Translate

ПРОТИВОТРОВ

ПРОТИВОТРОВ
Сазвежђе З. ПРОТИВОТРОВ

исечак о тзв. МАЛОМ ИЗДАВАЧУ

... мали издавач“, нарочито уколико је изван тзв. културне метрополе. Служити по сваку цену локалним потребама или се избром дела и аутора носити са великим издавачима; стицати име штампањем нових дела познатих писаца или храброшћу и радарским слухом откривати нове вредности? Да ли да се клан кланом »избија, односно — ако се великим издавачима замера што објављују и безвредне књиге које је написао познати писац, да ли да се од „малих издавача тражи да издају слична остварења само зато што се тиме даје шанса новим, локалним, ауторским именима?ТИХОМИР НЕШИЋ (исечак из позних седамдесетих година минулог века)

ПОСЕЋЕНОСТ : Укупно приказа странице

Издања пријатеља

Издања пријатеља
"Издања пријатеља"

КАЛЕНДАРИ ВАЛТАЗАРА ПРЕВАЛЕЗА или ЗМИЈОНОША (тринаесто сазвежђе)

КАЛЕНДАРИ ВАЛТАЗАРА ПРЕВАЛЕЗА или ЗМИЈОНОША (тринаесто сазвежђе)
Књига без краја о бескрајном

среда, 29. април 2015.

БДЕЊЕ, Сврљиг, број 43, година XIII, јануар – март 2015.

Часопис за књижевност, уметност и културну баштину
Сврљиг, број 43, година XIII, јануар – март 2015.

ISSN 1451-3218

САДРЖАЈ

Славко Стаменић ЗМИЈА ПРОКЛЕТА И ЗМИЈА ОД МЈЕДИ .3
Борислав Живуловић ВУЧЈА ЛОЗА ЈОШИЋА ....7
Дане Стојиљковић АУГИЈЕВА ШТАЛА ............32
Љубомир Ћорилић СВИЦИ У МИЛЕШЕВИ ......38
Раша Перић СТРАЖИЛОВСКА БРОЈАНИЦА.............41
Александар Стаменковић НОЋНА ЗВОНА ГОРЊЕГ СТОЛИВА ...44
Жељка Аврић ПОВРАТАК .....66
Виолета Јовић КАТЛАБАН ..................69
Гордана Смуђа ГРАНИЦЕ .............................72
Ратко Зечевић А НЕЋЕШ ИЗМЕНИТИ НИШТА ..75
Живко Аврамовић ИЗ ФРАНКФУРТСКЕ БЕЛЕЖНИЦЕ ….............78 
Душан Стојковић  Ђ……………..............82
Надежда Михајловић ГОШЋЕЊЕ .............85
Енес Халиловић УНУТАР МАТЕРИЈЕ...........87
Ахмед Шавки О БОЖЕ! ………………………………………….............................90
Тахирих Фатима Барагани САМО ДОПУСТИ ВЕТРУ ..................................................93
Димитрије Тасић KЛЕТВА-ЗАВЕТ ДАНЕТА СТОЈИЉKОВИЋА ……….........95
Мирослав Тодоровић ДАНИ СУМОРНИ, СТИХОВИ ЖИВОТНИ ............................102
Момир Васиљевић КЊИЖЕВНИ ТРАКТАТ О ХРИШЋАНСТВУ, БОГУ И ЉУДИМА .....................................................................110
Вујица Бојовић ГЛАСОВИ, ЗАПИСИ, СУШТИНА СТВАРИ ..........................113
Слободан Лазовић КЊИЖЕВНИ СКАНДАЛ ИЛИ ПОЈАВА .................................119
Бошко Ломовић ЗА ИЗУЧАВАЊЕ И УПОРЕЂИВАЊЕ .....................................122
Мирослав Радовановић КОНЦЕНТРОВАНА ФОРМА АПСОЛУТНОГ САЖИМАЊА …126
Зоран М. Мандић ПЕСНИК МОЋНОГ ЛИРСКОГ ГЛАСА ..................................130
Ненад Трајковић МОЛЕБНО ДОЗИВАЊЕ ПОЕЗИЈЕ ..........................................132
Радослав Војводић КАКО ЈЕ ПОЧЕЛО? ...................................................................135
Саша Радојчић ПЛАВЕ ГРОБНИЦЕ ...................................................................141
Иван Ивановић ДЕЧАК ИЗ ДУБОВА ………………………………………......147
Недељко Богдановић НЕКОЛИКО ПОГЛЕДА НА ПОПИС СВРЉИШКОГ СРЕЗА ИЗ 1863. ГОДИНЕ .... 174
Милица Миленковић ПРЕОБРАЖАЈ ПЕРИШКОГ КАМЕНА ..................................181
Стамен Миловановић ЧУМИНА КОШУЉА .................................................................185
УПУТСТВО САРАДНИЦИМА ................................................196
  
         Изводи из овог броја:  

***
 .... Делом већ оспорена, књига „Ресавски венац“ сасвим сигур-
но покреће питање плагијатности: и ако је све истина, што Дончић износи, и ако ништа од тога није истина. На књигу, књижевност, они који сматрају да су позванији и упућенији, ваља
да одговори такође књигом – оспоравања или допуњавања. Ако  ништа друго, барем да се расправи колико и како се, свесно или несвесно, сме и може користити од материјала који су већ били употребљени. Какав год да буде исход, поезији неће штетити, имаће циљ који ваља рушити....
Слободан Лазовић : КЊИЖЕВНИ СКАНДАЛ ИЛИ ПОЈАВА (Милоје Дончић: РЕСАВСКИ ВЕНАЦ, Лестве, Косовска Митровица, 2014)

***
....У идеолошком смислу Дане је младалачки комунизам заме-
нио позним светосављем. „Кад Свети Сава уђе у нашу кућу
почиње свануће, кад изађе из наше куће настаје беспуће”, каже
Дане у једном стиху. Но врхунац Данетовог удвориштва Ми-
лошевићевој власти представља песма „Земља што роди чове-
ка”, објављена у гласилу Општинског одбора СПС Прокупља,
Топличком гласнику, чији је главни уредник Ратко Зечевић. Ту
песму је Дане посветио „команданту Треће армије Војске Југо-
славије, генералу Небојши Павковићу”. Песма има за циљ да
подстакне родољубље и отпор агресији НАТО пакта. У њој
песник у лику америчког пилота препознаје „овоземаљско ко-
пиле, ђавољег вампира, Клинтона”, који горе на небу пали ку-
мову сламу и загађује атмосферу, док српска војска на челу са
генералом Павковићем ушанчена у рововима на Косову брани
српску историју. Песник поручује тим натовским „псима рата”
да смо ми „небеска Србија на крају другог миленијума” и да
нам нико ништа не може. Дакле, ми смо „земља што роди чове-
ка што брани мајку планету”. Шта ми је друго преостало него
да констатујем да песма никад не изгуби толико колико кад се
стави у службу дневне политике.
Тако се Дане Стојиљковић представио у двострукој улози:
као несрећно дете које чезне за својим завичајем, али и као ра-
тоборни јуноша који би да се бије са целим светом...
    Иван Ивановић ДЕЧАК ИЗ ДУБОВА

***
Међу неземљоделцима налазимо службенике цркве: у
Пирковцу то је – Марко Пешић, парох са солидним имањем:
пет ливада, петнаест њива, три браника, виноград од 5 мотика
(што је највећи виноград у попису), башта; у Извору – Филип
Недељковић (који има две куће, две њиве, 4 ливаде, 2 браника,
башту).12

12 То је онај свештеник, коме се још нисмо одужили што је у
припреми терена за нову цркву 1866. године, пронашао, сачувао и
науци предао Сврљишке одломке јеванђеља из 1279. године, а кад је
током градње цркве у Извору, понестало кредита, продао је своју
њиву од једног хектара и десет ари и исплатио мајсторе. Самој цркви
обезбедио је и добру библиотеку – која ,,још траје“. Види о томе у: Н.
Богдановић, М. Ђорђевић, А. Богдановић: Библиотека храма
преподобне матере Параскеве, Ниш 2010, стр. 149–150 (казивање
Бранислава Накића).

Недељко Богдановић НЕКОЛИКО ПОГЛЕДА НА ПОПИС СВРЉИШКОГ
СРЕЗА ИЗ 1863. ГОДИНЕ
У култури и науци вредност податка расте са протоком
времена. Оно што је у једном тренутку жива стварност, што је
плод егзистенцијалних потреба, у другом времену је музејска
вредност, драгоцено сведочанство. Историјски процеси са свим
елементима своје логике (узроци, актери, чинови, последице)
временом прелазе у причу и ,,отресајући“ детаље обојене вре-
меном – ,,актуелном фактографијом“ и ,,конкретним датости-
ма“ приближавају се могућности свевременог. Лако, дакле,
прекорачују време, замењују имена, локалитете, мењају фабу-
лу, па понекад ,,изокрећу“ и резултат. Чињенице историјске
стварности, постају литерарне чињенице, казивање се претвара
легенду, легенда конкретну тековину сели у уметност или
мит.

        Часопис доноси обиље нових прилога, актуелних; чита се; за оне до којих не стигне у штампаном облику на папиру, редакција је омогућила бесплатно читање броја у целини на следећој интернет адреси: БДЕЊЕ, бр. 43, 2015.

    = импресум: Уредник Радослав Вучковић Уредништво Злата Коцић, Обрен Ристић, др Горан Максимовић, Русомир Д. Арсић, Виолета Јовић, Мирослав Тодоровић, Славиша Миливојевић и Зоран Гавриловић
Адреса Центар за туризам, културу и спорт, 18360 Сврљиг, Боре Прице 2 тел. 018/821-059 е-mail: bdenje_srg@yahoo.com Часопис излази четири пута годишње, цена примерка 250 динара, годишња претплата 1000 динара, за иностранство двоструко. Претплату уплаћивати на жиро рачун: 840-563664-40
Издавање часописа финансијски су омогућили Министарство културе и информисања и Општина Сврљиг

ОПАЛО ЛИШЋЕ

Неопходне напомене, Опало лишће, Увод
ОПАЛО ЛИШЋЕ
Лепљиво Белатукадруз 4 коментара Уреди

Опало лишће?!

Како назвати ову књигу, која је настала од песама песника које је антологичар М. Лукић био уврстио у неко од издања антологије српске поезије 20. века НЕСЕБИЧАН МУЗЕЈ Плус ултра, да би их затим ветар коначне верзије, тј. шестог издања исте, развејао као лишће? ПРОДАВНИЦА ВАЗДУХА?(1) – како би предложио дух покојног Јефтића? Или – КОД ДАМСКЕ ПАТКЕ? – како би сугерисао дух покојног Младеновића? Или – КАНТА ЗА СМЕЋЕ? – према стиховима живог Доб. Смиљанића?

Њеног правог подстрекача, Г – дина Т. Ћирића – не вреди питати. Мртва уста не говоре.

Издавачу се чини, да је ово што је отпало, опало лишће, вредно да се сачува и (у)пореди са бројним антологијама савремене српске поезије објављених последњих деценија. Већина актера, или песника, присутних у тим толиким хваљеним бившим, заборављеним купусарама, нашли су се на окупу и овде. Нека им је Бог у помоћи...
видети више НАСТАВАК >

Памти, и....шири даље!

НАЈНОВИЈИ ПРИЛОЗИ НА ПОРТАЛУ САЗВЕЖЂЕ З. КОМПЛЕТАРИУМ